Ͽʮͼͼ:NEWS - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news.htm NEWS_RSS_DESCRIPTION NEWS_RSS_TITLE - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/includes/templates/majun/images/news_rss_logo.gif //www.kvfcdf.com.cn/news.htm NEWS_RSS_COPYRIGHT NEWS_RSS_MANAGING_EDITOR NEWS_RSS_WEBMASTER PHP RSS Feed Class, (c) 2005 Joshua Dechant <dechantj@pop.belmont.edu> //feedvalidator.org/docs/rss2.html ? 04 9?2019 00:05:48 GMT zencart 扚w删除没有通过的评论命?/title> <link>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-扚w删除没有通过的评论命?a-32.html</link> <description> 后台TOOL 执行SQL DELETE reviews,reviews_description FROM reviews LEFT JOIN reviews_description ON reviews.reviews_id=reviews_description.reviews_id WHERE reviews.status=0 . . .</description> <author>zencart 使用教程 <37037738@qq.com></author> <comments>//www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=32</comments> <guid>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-扚w删除没有通过的评论命?a-32.html</guid> <pubDate>? 28 5?2016 16:00:00 GMT</pubDate> </item> <item> <title>关于zen cart 2016q四?PAYPAL 升接口提示 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/关于zen-cart-2016q四?paypal-升接口提示-a-31.html Here is how they affect you and your Zen Cart sites: <b>a) TLS 1.2 and HTTP/1.1 Upgrade</b> <font color="#ff0000">This does not affect the Zen Cart software. But </font><font color="#ff0000">it may affect your webserver</font>. Your hosting company can help sort out this one. The . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=31 //www.kvfcdf.com.cn/news/关于zen-cart-2016q四?paypal-升接口提示-a-31.html ? 03 5?2016 16:00:00 GMT 官方关于ZEN CART V1.53的阐q?/title> <link>//www.kvfcdf.com.cn/news/官方关于zen-cart-v153的阐q?a-27.html</link> <description><p> <span id="result_box" lang="zh-CN"><span>我们</span><span>一直在{待</span><span>一个不同寻常的</span><span>长时?lt;/span><span>排队</span><span>为即到来的</span><span>V1.5.3</span><span>版本</span><span>?lt;/span><span>PA</span><span>-DSS</span><span>评估?lt;/span><span>q是</span><span>在实验室</span><span>Q现在,</span><span>我们?lt;/span><span>作出调整Q?lt;/span><span>?lt;/span><span>适应</span><span>M他们</span><span>觉得</span><span>需要注意的</span><span>?lt;/span><span>我们预计</span><span>q些变化</span><span>?lt;/span><span>很小?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>但因?lt;/span><span>我们没有</span><span>他们的报?lt;/span><span>q没?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>我们不能</span><span>承诺</span><span>M日期?lt;/span><span>我们希望</span><span>释放</span><span>?lt;/span><span>接下来的几个星期</span><span>Q如果在所?lt;/span><span>可能?lt;/span><span>?lt;/span><span>但最l的</span><span>认证</span><span>手箋</span><span>需要时?lt;/span><span>?lt;/span><span>PCI</span><span>?lt;/span><span>来处?lt;/span><span>之前Q你</span><span>会看到它</span><span>?lt;/span><span>批准的Y?lt;/span><span>?lt;/span><span>PCI</span><span>|站?lt;/span><span>名单</span><span>上列出?lt;/span><span>它基本上</span><span>只是</span><span>q</span><span>手箋</span><span>h</span><span>的时刅R?lt;/span><br /> <br /> <span>一点背?lt;/span><span>Q?lt;/span><br /> <span>几个月前Q?lt;/span><span>我们发布?lt;/span><span>V1.5.2</span><span>的测?lt;/span><span>预期</span><span>h</span><span>成ؓ</span><span>下一个版?lt;/span><span>?lt;/span><span>?lt;/span><br /> <span>但由?lt;/span><span>评估</span><span>延迟?lt;/span><span>向前</span><span>?lt;/span><span>?lt;/span><span>许多托管公司</span><span>升?lt;/span><span>PHP</span><span>5.4</span><span>Q?lt;/span><span>很多人开?lt;/span><span>安装?lt;/span><span>他们的生z?lt;/span><span>|站</span><span>试?lt;/span><span>?lt;/span><span>因此Q我们已l?lt;/span><span>处理</span><span>?lt;/span><span>1.5.2</span><span>-&beta;</span><span>Q仿佛这?lt;/span><span>一个实?lt;/span><span>的释?lt;/span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>增加?lt;/span><span>新的功能Q?lt;/span><span>1.5.3</span><span>Q?lt;/span><span>其中包括</span><span>C化的</span><span>聪明</span><span>密码处理</span><span>Q?lt;/span><span>要求</span><span>越?lt;/span><span>1.5.2</span><span>-&beta;</span><span>附加</span><span>数据库的更改</span><span>Q?lt;/span><span>因此</span><span>升</span><span>使用</span><span>试?lt;/span><span>?lt;/span><span>Live站点</span><span>会一?lt;/span><span>没有</span><span>复杂</span><span>的؜?lt;/span><span>?lt;/span><span>版本~号</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>所?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>1.5.3</span><span>的更?lt;/span><span>和测?lt;/span><span>兼容</span><span>PHP</span><span>5.4</span><span>Q?lt;/span><span>?.5</span><span>Qƈ?lt;/span><span>?lt;/span><span>PHP</span><span>5.6</span><span>?lt;/span><span>试版,</span><span>所?lt;/span><span>有一?lt;/span><span>l得h间的考验</span><span>Q从</span><span>q个角度</span><span>内置的?lt;/span><br /> <span>它也?lt;/span><span>一?lt;/span><span>?lt;/span><span>已经</span><span>公开讉K</span><span>Q在</span><span>开发中?lt;/span><span>代码</span><span>?lt;/span><span>github?lt;/span><span>存储?lt;/span><span>V1.6.0</span><span>功能</span><span>?lt;/span><span>我们</span><span>选出</span><span>的backport</span><span>了一些新?lt;/span><span>特点</span><span>和功能改q?lt;/span><span>?lt;/span><span>1.5.2</span><span>/</span><span>1.5.3</span><span>所以你可以</span><span>q早</span><span>从中受益</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>所以,q?lt;/span><span>l我们带来了</span><span>1.6.0</span><span>?lt;/span><span>?lt;/span><span>1.6.0</span><span>版本?lt;/span><span>最新的</span><span>zd</span><span>是围l?lt;/span><span>巩固</span><span>?lt;/span><span>/</span><span>功能</span><span>/</span><span>特h</span><span>/</span><span>卛_</span><span>上市</span><span>的网?lt;/span><span>?lt;/span><span>一l代?lt;/span><span>一?lt;/span><span>认ؓ</span><span>?lt;/span><span>不必?lt;/span><span>他们?lt;/span><span>一?lt;/span><span>?lt;/span><span>Ҏ</span><span>改变</span><span>模板</span><span>布局</span><span>横跨</span><span>所有的?lt;/span><span>Q而不?lt;/span><span>集中</span><span> - 酮,</span><span>必须</span><span>?lt;/span><span>1.5.X</span><span>?lt;/span><span>1.3.x?lt;/span><span>?lt;/span><span>q也?lt;/span><span>?lt;/span><span>制备</span><span>用于?lt;/span><span>模板pȝ</span><span>更容易管?lt;/span><span>?lt;/span><span>特别</span><span>用于Ud讑֤</span><span>的那?lt;/span><span>|页?lt;/span><span>当然</span><span>q也意味着</span><span>?lt;/span><span>插g</span><span>内置了专?lt;/span><span>更改</span><span>q些面?lt;/span><span>设计?lt;/span><span>需要一?lt;/span><span>xQ?lt;/span><span>甚至</span><span>可能</span><span>变得不再</span><span>必要</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>开发商</span><span>l箋</span><span>?lt;/span><span>打?lt;/span><span>q些</span><span>功能</span><span>1.6.0</span><span>工作Q?lt;/span><span>渴望</span><span>快</span><span>其释放?lt;/span><br /> <span>所?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>如果?lt;/span><span>想知?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>Zen Cart?lt;/span><span>zd很好</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>如果你想</span><span>帮助</span><span>开?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>请随?lt;/span><span>提交</span><span>?lt;/span><span>h</span><span>Github?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>或?lt;/span><span>如果你看?lt;/span><span>具体?lt;/span><span>虫子</span><span>1.6.0</span><span>Q?lt;/span><span>提出问题</span><span>/务</span><span>?lt;/span><span>github?lt;/span><span>Q因此可?lt;/span><span>应对</span><span>那里?lt;/span><span>务必提交</span><span>非常详细</span><span>的解?lt;/span><span>Q以</span><span>帮助</span><span>开发h?lt;/span><span>准确地响?lt;/span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>如果遇到</span><span>?lt;/span><span>V1.5.3</span><span>?lt;/span><span>之前</span><span>版本</span><span>的bug</span><span>实际</span><span>Q?lt;/span><span>用论?lt;/span><span>?lt;/span><span>Bug报告</span><span>部分</span><span>报告</span><span>?lt;/span><span>?lt;/span><span>再次</span><span>Q?lt;/span><span>张脓?lt;/span><span>如何</span><span>重徏</span><span>一个全新的</span><span>安装</span><span>问题的详l?lt;/span><span>解释</span><span>Q?lt;/span><span>因ؓq?lt;/span><span>可以帮助我们</span><span>解决</span><span>问题?lt;/span><span>速度更快?lt;/span></span></p></description> <author>zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com></author> <comments>//www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=27</comments> <guid>//www.kvfcdf.com.cn/news/官方关于zen-cart-v153的阐q?a-27.html</guid> <pubDate>一, 19 1?2015 16:00:00 GMT</pubDate> </item> <item> <title>官方关于ZEN CART V1.5.4发布阐述 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/官方关于zen-cart-v154发布阐述-a-28.html <p> &nbsp;&nbsp; <span id="result_box" lang="zh-CN"><span>v1.5.4</span><span>l历?lt;/span><span class="atn">PA-</span><span>DSS</span><span>认证Q?lt;/span><span>文书工作</span><span>正在{待</span><span>最l审?lt;/span><span>通过</span><span>PCI</span> <span class="hps">SSC</span><span>Q?lt;/span><span>?lt;/span><span>一月底</span><span>被列</span><span>在他们的</span><span>|站之前</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>?lt;/span><span>PA</span><span>-DSS</span><span>认证?lt;/span><span>旧版?lt;/span><span>汇?lt;/span><br /> <span>V1.5.3</span><span>包括</span><span>更强?lt;/span><span>密码处理</span><span>?lt;/span><span>Blowfish加密</span><span>Q?lt;/span><span>以及许多</span><span>其他改进</span><span>?lt;/span><span>安全性和性能</span><span>和兼Ҏ?lt;/span><span>?lt;/span><br /> <span>V1.5.2</span><span>?lt;/span><span>发布</span><span>一?lt;/span><span>试?lt;/span><span>Qƈ没有</span><span>提交</span><span>正式?lt;/span><span>重新认证</span><span>?lt;/span><br /> <span>V1.5.1</span><span>是一?lt;/span><span>可选更?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>没有提交</span><span>正式?lt;/span><span>重新认证</span><span>?lt;/span><br /> <span>V1.5.0</span><span>?lt;/span><span class="atn">PA-</span><span>DSS</span><span>认证</span><span>Q?lt;/span><span>?lt;/span><span>认证</span><span>规范</span><span>已于</span><span>2013q底</span><span>?lt;/span><br /> <br /> <span>最低要?lt;/span><br /> <span>?lt;/span><span>Cart&reg;</span><span>v1.5.4</span><span>臛_需?lt;/span><span>以下内容Q?lt;/span><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>?lt;/span><span>Cart&reg;</span><span>v1.5.4</span><span>?lt;/span><span>兼容</span><span>PHP</span><span>5.2.10</span><span>通过</span><span>PHP</span><span>5.6</span><span>和MySQL</span><span>5.1</span><span>直?lt;/span><span>5.6</span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Q?lt;/span><span>?lt;/span><span>Q?lt;/span><span>安全功能</span><span>使用</span><span>PHP</span><span>5.3.7</span><span>或更新版?lt;/span><span>Ӟ?lt;/span><span>更强?lt;/span><span>?lt;/span><span>Q?lt;/span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Q注</span><span>Q?lt;/span><span>PHP</span><span>5.2.x</span><span>?lt;/span><span>PHP</span><span>5.3.x</span><span>已过?lt;/span><span>Q不再受</span><span>www.php.net</span><span>...</span><span>你真?lt;/span><span>应该使用</span><span>PHP</span><span>5.5</span><span>Q如?lt;/span><span>可能的话Q?lt;/span><span>安全性和</span><span>速度</span><span>效益</span><span>的支持?lt;/span><span>Q?lt;/span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>MySQL?lt;/span><span>5.1</span><span>或更高版?lt;/span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Apache?lt;/span><span>2.0</span><span>或更高版?lt;/span><span>?lt;/span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Apache?lt;/span><span>配置</span><span>讄AllowOverride</span><span>讄?lt;/span><span>&ldquo;所?amp;rdquo;?lt;/span><span>臛_</span><span>两种</span><span class="atn">&ldquo;</span><span>限制</span><span class="atn">&rdquo;?amp;ldquo;</span><span>索引</span><span class="atn">&rdquo;</span><span>参数</span><span>Q最?lt;/span><span>?lt;/span><span class="atn">&ldquo;选项&rdquo;</span><span>参数</span><span>为好?lt;/span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>PHP</span><span>配置为支?lt;/span><span>h</span><span>使用OpenSSL</span><br /> <br /> <br /> <span>?lt;/span><span>?lt;/span><span>Cart&reg;</span><span>可以在Windows</span><span>/ IIS</span><span>服务器上q行</span><span>Q?lt;/span><span>Linux?lt;/span><span>/</span><span>阿帕?lt;/span><span>服务器,</span><span>以达到最?lt;/span><span>的效果,</span><span>卓越的性能</span><span>Q?lt;/span><span>以及</span><span>商户</span><span>更容?lt;/span><span>使用?lt;/span><br /> <br /> <br /> <span>更新日志</span><span> - </span><span>更改的文?lt;/span><span>列表</span><br /> <span>对于</span><span>?lt;/span><span>V1.5.3</span><span>?lt;/span><span>更改的文?lt;/span><span>的列?lt;/span><span>Q请参阅</span><span>changed_files</span><span class="atn">-</span><span>v1-5-4.html</span><span>文g</span><span>Q?lt;/span><span>位于</span><span>在线?lt;/span><span>下蝲的zip</span><span>?lt;/span><span>/</span><span>文</span><span>/文g?lt;/span><span>?lt;/span></span></p> <p> &nbsp;</p> zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=28 //www.kvfcdf.com.cn/news/官方关于zen-cart-v154发布阐述-a-28.html 一, 19 1?2015 16:00:00 GMT zencart V1.5.4 功能改进与实际应?/title> <link>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-v154-功能改进与实际应?a-29.html</link> <description><p> 有什么新v1.5.4Q?lt;br /> q些改进包括Q?lt;br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-714- d渐进增强l帐程PCI合规性时Q银行卡信息采集的现场(dAJAX的基设施和jQueryQ?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?09-狮子狗保?删除SSLv3的模式,允许自动协商<br /> <br /> <br /> 错误修正和功能更新包括:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-724-修复init_cache_key_check.php重定向发生回路,当用户删?~存/文g?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-423-贝宝快速结?收回资金衰竭Q?0486Q与&ldquo;重试&rdquo;Q如果卡被拒l?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-725-AUTHORIZENETSIM模块现在哈希x_currency_code<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-730-LinkpointhSSL错误触发PHP的警告:非法字符串偏U量<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-731-更新Authorize.netSIM和AIMd支持澛_Q纽元汇率(目前支持元CADGBPEURAUDNZDQ?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-732-更新Authorize.netSIM和AIM讄默认商家帐户能够做POS和网l交易于一体的账户<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-733-商店的摄像模块不能正常启动的区域限制<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-311-在管?customers.php数据完整性检?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-709-重构日志基础设施<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-735-修复CSRF在管理配|文件的行动=删除<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-736-修复CSRF在layout_controllers行动=reset_defaults<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; CHANGE-737-替换/admin/orders.php编码语a文字<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?36-在HTML语法错误的admin_activity和CSS注释语法谁在U?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?52-找不到网|不正EZPage链接删除状?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?88-删除代码注释造成假阳性的安全扫描<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?10-修正了撇L代码在处理文件名<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?15- 增加了更多的共同目的地curltester脚本<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?21-修正了优惠券和运?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复Q?46-zc_install升q程中修复有兛_码错?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ISSUE-82-Qgl)修复奇PHP怪癖从而引发致命的错误&ldquo;允许的内存大?--字节用尽&rdquo;讉KSID帔R?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 优化和改q的各种数据库查?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复class.phpbb.php查询<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 修复fmod_round和shopping_cart使用QINTQ的数量<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 回迁一个PHP5.4修复E序attributes_controller<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; zc_install- 修复电子邮g验证在zc_install允许新域名顶U域?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 解决墨西哥地址与贝宝的亲覆?lt;br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 替代品的gethostname的了shell_execQ因为某些主机关闭了shell_exec</p></description> <author>zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com></author> <comments>//www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=29</comments> <guid>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-v154-功能改进与实际应?a-29.html</guid> <pubDate>一, 19 1?2015 16:00:00 GMT</pubDate> </item> <item> <title>骏马|络 关于ZEN CART 后箋版本开发计?/title> <link>//www.kvfcdf.com.cn/news/骏马|络-关于zen-cart-后箋版本开发计?a-30.html</link> <description><p> 因ؓZEN CART V1.54的插件不健全 以及ZEN CART 1.54对系l环境要求苛?lt;/p> <p> 以及它在功能安全斚w改动较少</p> <p> 我们暂缓ZEN CART1.54开?lt;/p> <p> 坐等较ؓ成熟?包含丰富插g?ZEN CART V1.60版本</p> <p> 希望q大用户理解支持 目前我们仍然开发较为成熟的ZEN CART 1.51</p></description> <author>zencart 使用教程 <37037738@qq.com></author> <comments>//www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=30</comments> <guid>//www.kvfcdf.com.cn/news/骏马|络-关于zen-cart-后箋版本开发计?a-30.html</guid> <pubDate>一, 19 1?2015 16:00:00 GMT</pubDate> </item> <item> <title>zencart 优化-如何删除google中被收录的页?/title> <link>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-优化如何删除google中被收录的页?a-25.html</link> <description>  1先登陆谷歌网站管理员后台(//www.google.com/webmasters/ )Q如果没有̎号可以注册一个?   2.注册后添加自q|站再通过验证?验证有三U方法:1.元标?2.上传html文g;3.d一条DNS记录。最便的Ҏ是选择上传 . . .</description> <author>zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com></author> <comments>//www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=25</comments> <guid>//www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-优化如何删除google中被收录的页?a-25.html</guid> <pubDate>? 30 9?2014 16:00:00 GMT</pubDate> </item> <item> <title>zencart 文g或图片的名称太长 昄不全 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-文g或图片的名称太长-昄不全-a-26.html 有客户反?囄不显C?amp;nbsp; 或者品名昄不全 实际上这因ؓ名称q长D的,骏马不徏议客戯|太长的产品?分类?q样的话 面标题׃q长 拉杂 Ҏ引v降权 但是如果客户必须要显C么多 需要更 . . . zencart 使用教程 <37037738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=26 //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-文g或图片的名称太长-昄不全-a-26.html ? 30 9?2014 16:00:00 GMT 安化黑茶到底是不是传销Q还是直销 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/安化黑茶到底是不是传销q是直销-a-23.html 安化黑茶曑֜11q的时候被多地捣毁Q今q来又死灰复燃,q且蔓gQ但是网上很多网友仍然相信它不是传销 专家提示Q非法传销与直销有五大区别:   1、有无入门费。非法传销公司会收取硬性的入门费,非法传销团 . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=23 //www.kvfcdf.com.cn/news/安化黑茶到底是不是传销q是直销-a-23.html ? 23 9?2014 16:00:00 GMT 2014q上半年我国对外贸易情况 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/2014q上半年我国对外贸易情况-a-24.html 据v关统计,2014q?-6月,全国q出口d?2.4万亿元h民币Q同比(下同Q下?.9%。其中,出口6.5万亿元h民币Q下?.2%Q进?5.9万亿元h民币Q下?.6%QN易顺?306.1亿元人民币,下降6.5%。按元计,1-6月,全国q出口 . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=24 //www.kvfcdf.com.cn/news/2014q上半年我国对外贸易情况-a-24.html ? 23 9?2014 16:00:00 GMT zencart 外N|站优化Ҏ - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-外N|站优化Ҏ-a-20.html 一、优化概况分析: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 英文外Nczencart外N|站Q经q这几天的学习与观察Q我觉得是一个类g国内的B2C或者B2B|上购物商城zencart外N|站。既然是商城czencart外N|站Q我觉得Q我们做优化的?. . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=20 //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-外N|站优化Ҏ-a-20.html ? 28 12?2013 16:00:00 GMT 外N|站优化SEO 怎样做好关键词优化? - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/外N|站优化seo-怎样做好关键词优?a-21.html 1. 关键词的选择 客户采用GOOGL 分析?在不同语a 不同区域的环境下 扑և最适合你自q关键? Q?Q相兌关键? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 什么是相关词关键词Q相兛_键词是用户搜烦的关键词有关pȝ其 . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=21 //www.kvfcdf.com.cn/news/外N|站优化seo-怎样做好关键词优?a-21.html ? 28 12?2013 16:00:00 GMT zencart 外N|站SEO 程 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-外N|站seo-程-a-22.html 怎么做外贸zencart外N|站Q怎么使你的zencart外N|站让更多的人看刎ͼ一个优U的外贸zencart外N|站制作程可以分成下面几个步骤Q? &nbsp; W一?&mdash; 观摩同行业zencart外N|站Q找到自w特点与需? &nbsp; &nbsp;&nbsp . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=22 //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-外N|站seo-程-a-22.html ? 28 12?2013 16:00:00 GMT zencart 导出客户邮箱到CSV插g Email Address Exporter - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-导出客户邮箱到csv插g-email-address-exporter-a-18.html zencart 导出客户邮箱插g 完美支持 zencart 1.3* 1.5* Export email addresses from Zen Cart customer base to HTML, CSV, TXT file format for use in external applications, such as easy importing into Constant Contact or Mailchimp etc. 下蝲地址 //www.zen-cart.com/downloads . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=18 //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-导出客户邮箱到csv插g-email-address-exporter-a-18.html ? 21 12?2013 16:00:00 GMT zencart 如何重置客户密码 - ϿʮֿƱ|Ͽʮֿʲѯ //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-如何重置客户密码-a-19.html zencart 客户忘记密码 怎么办, 当客户需要重|密码的时候发现邮׃错误 怎么? 官方插g <div id="pagetitle"> <h1> <span style="font-size:10px;">This plugin adds the ability to reset the client password right from the admin in one step. While other . . . zen-cart SEO教程 <370117738@qq.com> //www.kvfcdf.com.cn/index.php?main_page=news_comments&article_id=19 //www.kvfcdf.com.cn/news/zencart-如何重置客户密码-a-19.html ? 21 12?2013 16:00:00 GMT